Dobro Došli!

SRC ZALEŠĆE

Ribnjak Zalešće nalazi se u Murskom Središću, na lokaciji nalazi se prekrasni ribnjak te sportsko rekreacijski centar sa ribičkim domom. Sportsko rekreacijski centar upotpunjen je različitim sadržajima kao što su odbojkaško igralište na pijesku, bočalište, viseča kuglana, nogometno igralište, roštilj park. Korištenje svih terena moguće je uz prethodnu najavu.

RADNO VRIJEME RIBNJAKA PETKOM, SOBOTOM, NEDELJOM TE PRAZNICIMA06-20h (ljeti) – 08 – 19h (zimi)

PRAVILA RIBOLOVA I CIJENIK

DNEVNA DOZVOLA – 70kn,

TRENING DOZVOLA – 30kn (zabranjena upotreba čuvarice, riba se pušta odmah nakon ulova, ribolov samo sa 1 alatom)

 • Obavezna upotreba čuvarice.
 • Dozvoljen ribolov sa dva ribolovna alata.
 • Dozvoljen ulov – 1 kom kapitalne ribe + 2kg manje ribe ili 3kg manje ribe.
 • Zabranjeno ometanje ostalih ribiča.
 • Poziciju obavezno za sobom očistiti.
 • Obavezna upotreba podmetača kod prihvata ribe.
 • Nakon završenog ribolova potrebno je predati ulov na pregled ribočuvaru kod doma

SSRDMZ

MALI BALATON, STARA VAGA, NAPOLITANKE, ŠUDRANA HLAPIČINA, STARA MURA HLAPIČINA su vode kojima je ovlaštenik ribolovnog prava Savez sportskih ribolovnih udruga Međimurske županije. Srd Mura kao članica ssrdmz gospodari tim vodama. Više o pravilima ribolova možete pogledati na stranicama saveza – SSRD.

RIBNJAK SELNICA

Rinjak Selnica nalazi se u Opčini Selnica na toj vodi vrijede C&R PRAVILA (ulovi i pusti). Na ribnjaku se nalazi prekrasna takmičarska staza na kojoj se održavalo sv. prvenstvo u ribolovu te niz takmičenja raznih liga liga i kategorij.

RIBNJAK JE OTVOREN KROZ CIJELU GODINU OD ZORE DO SUMRAKA. NOČNI RIBOLOV JE ZABRANJEN.

CIJENIK I PRAVILA RIBOLOVA

ČLANOVI SRD MURA – 0,00kn

DNEVNA DOZVOLA – 70,00kn

TRENING KARTA -30,00kn (vrijedi 4h sa jednim ribolovnim alatom)

RECIPROSITET SSRDMZ – 100,00kn.

 • Zabranjeno korištenje čuvarica, riba se odmah nakon ulova neozljieđena pušta.
 • Obavezna upotreba podmetača kod prihvata ribe.
 • Dozvoljen ribolov sa dva ribolovna alata.
 • Zabranjen ribolov sa živim mamcem.
 • Obavezno počistiti smeče iza sebe.
 • Vožnja po nasipu zabranjena.
 • Ribolov sa nasipa i u mrijestilištu zabranjen.
 • Zabranjeno parkiranje vozila iza trake min 10m od vode.
 • Zabranjeno loženje vatre osim za na to predviđenim mijestima.