Najave

OBAVIJEST RADNE AKCIJE 2021

RADNE AKCIJE KROZ 2021 GODINU:

09.01.2021 SA POČETKOM U 09:00 NAPOLITANKE (postavljanje mosta 7-8, čišćenje porušenog drveća sa pristupnih puteva)

06.02.2021 SA POČETKOM U 09:00 SELNICA ( Uređenje lijeve obale, čišćenje korova i obraslog drveća)

27.02.2021 SA POČETKOM U 09:00 SELNICA (Uređenje klupica, izrada nadstrešnice )

13.03.2021 SA POČETKOM U 09:00 NAPOLITANKE,MALI BALATON,VAGA, (Čišćenje porušenog drveća, uređenje puteva )

27.03.2021 SA POČETKOM 09:00 SELNICA (sanacija platformi)

27.03.2021 SA POČETKOM U 09:00 STARA MURA MURSKO SREDIŠĆE (PREKO ŠETNICE). (Čišćenje puta uz staru Muru prema Napolitankama i Malom Balatonu).

08.05.2021 SA POČETKOM U 13:00 NAPOLITANKE (košnja trave, uređenje puteva)

26.06.2021 SA POČETKOM U 13:00 ŠUDRANA HLAPIĆINA (košnja trave, Čiščenje porušenog drveća i uređenje puteva)

28.08.2021 SA POČETKOM U 13:00 NAPOLITANKE, MALI BALATON, STARA VAGA,STARA MURA HLAPIĆINA (košnja trave, uređenje puteva)

30.10.2021 SA POČETKOM U 13:00 NAPOLITANKE,MALI BALATON, STARA MURA HLAPIĆINA ( Uređenje puteva, košnja trave)

RADNE AKCIJA KOŠNJA TRAVE NA SELNICI ZATIM RADNE AKCIJE UREĐENJA ZALEŠĆA ODREDITI ČE SE PO POTREBI TE O TOME BUDETE OBAVIJEŠTENI PUTEM NAŠE WEB STRANICE WWW.SRDMURA.HR ILI PUTEM FACEBOOK STRANICE.
U SLUČAJU LOŠEG VREMENA RADNA AKCIJA SE PRESTAVLJA NA TERMIN KOJI ČE BITI NAKNADNO OBJAVLJEN,